Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore

Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.

Stacioni: locationGrykë e Rugovës
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Pejes"0" 595.10 m85.30 cm0.00 cm30.09.2022 08:00
Stacioni: locationKëpuz
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 393.95 m133.90 cm-0.10 cm30.09.2022 12:00
Stacioni: locationGjonaj
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe252.50 cm-6.20 cm30.09.2022 12:00
Stacioni: locationNedakovc
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 555.14 m185.20 cm-2.40 cm30.09.2022 12:00
Stacioni: locationLeposaviç
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Ibri"0" 490.78 m170.10 cm4.00 cm30.09.2022 12:00
Stacioni: locationKonqul
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Morava Binces"0" 461.36 m215.00 cm-1.80 cm30.09.2022 12:00
Stacioni: locationHani Elezit
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lepenci"0" 395.62 m57.70 cm0.40 cm30.09.2022 12:00
Stacioni: locationShipashnicë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Desivojcë20.90 cm-0.40 cm30.09.2022 12:00