Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore

Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.

Stacioni: locationGrykë e Rugovës
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Pejes"0" 595.10 m63.00 cm-0.30 cm29.09.2023 20:00
Stacioni: locationKëpuz
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 393.95 m102.60 cm-0.30 cm29.09.2023 20:00
Stacioni: locationGjonaj
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe154.90 cm-0.40 cm29.09.2023 20:00
Stacioni: locationLluzhan
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Llap50.80 cm-0.10 cm29.09.2023 20:00
Stacioni: locationNedakovc
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 555.14 m177.70 cm0.00 cm08.05.2023 12:00
Stacioni: locationLeposaviç
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Ibri"0" 490.78 m171.60 cm-3.70 cm29.09.2023 20:00
Stacioni: locationKonqul
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Morava Binces"0" 461.36 m184.40 cm0.10 cm29.09.2023 20:00
Stacioni: locationHani Elezit
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lepenci"0" 395.62 m42.30 cm-1.20 cm29.09.2023 20:00
Stacioni: locationShipashnicë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Desivojcë26.20 cm-0.10 cm29.09.2023 20:00