Mirë se vini në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës

12 shkurt 2017

Vizitor te nderuar,

Ju deshirojme mirëseardhje ne webportalin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. 

Këtu ju mund të gjeni informacione me rëndësi të veçante për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe institucionet relevante , në lidhje me mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e jetës dhe pasurisë së njeriut nga ndikimet e fatkeqësive dhe katastrofave natyrore , me origjinë nga dukuritë meteorologjike dhe hidrologjike. Andaj përdorimi i informacioneve të disponueshme do të ndihmojë në menaxhimin dhe përdorimin racional të resurseve ujore, kushteve të motit dhe klimës me qëllim të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të Republikës së Kosovës.

 

Prapa