Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore

Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.

Stacioni: locationGrykë e Rugovës
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Pejes"0" 595.10 m84.60 cm0.70 cm19.04.2021 20:00
Stacioni: locationKëpuz
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 393.95 m173.10 cm8.10 cm19.04.2021 20:00
Stacioni: locationGjonaj
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 333.71 m321.50 cm1.40 cm19.04.2021 20:00
Stacioni: locationNedakovc
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 555.14 m202.10 cm0.60 cm19.04.2021 20:00
Stacioni: locationLeposaviç
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Ibri"0" 490.78 m217.70 cm2.50 cm19.04.2021 20:00
Stacioni: locationKonqul
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Morava Binces"0" 461.36 m276.70 cm0.00 cm21.01.2021 13:00
Stacioni: locationHani Elezit
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lepenci"0" 395.62 m96.00 cm0.10 cm19.04.2021 20:00
Stacioni: locationLipjan
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 586.4 m55.50 cm0.00 cm19.04.2021 08:00
Stacioni: locationShipashnicë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Desivojcë"0" 537 m70.70 cm-1.30 cm19.04.2021 20:00