Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore

Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.

Stacioni: locationGrykë e Rugovës
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Pejes"0" 595.10 m77.00 cm0.00 cm21.01.2021 12:00
Stacioni: locationKëpuz
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 393.95 m145.50 cm0.00 cm21.01.2021 16:00
Stacioni: locationGjonaj
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 333.71 m238.90 cm0.00 cm21.01.2021 16:00
Stacioni: locationNedakovc
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica197.20 cm0.00 cm21.01.2021 16:00
Stacioni: locationLeposaviç
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Ibri"0" 490.78 m214.00 cm29.70 cm22.01.2021 00:00
Stacioni: locationKonqul
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Morava Binces"0" 461.36 m276.70 cm0.00 cm21.01.2021 12:00
Stacioni: locationHani Elezit
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lepenci"0" 395.62 m74.80 cm0.00 cm21.01.2021 16:00
Stacioni: locationLipjan
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 586.4 m26.80 cm0.00 cm30.12.2020 09:00
Stacioni: locationShipashnicë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Desivojcë"0" 537.0 m53.00 cm53.00 cm14.01.2021 16:00